POKOP Sarajevo

Prodavnica pogrebne opreme
adresa: Petrakijina 1, BIH – 71000 SARAJEVO
Direkcija
adresa: Mula Mustafe Bašeskije 38, BIH – 71000 SARAJEVO
telefon: 033 535-392
telefon: 033 535-170
telefon: 033 535-164
e-mail: kjkp_pokop@bih.net.ba
web: http://www.pokop.ba
Mrtvačnica - Prosektura
adresa: Jukićeva 61 (groblje Bare), BIH – 71000 SARAJEVO
telefon: 033 664-686
telefon: 033 209-623