Župni uredi u Sarajevu

BRIJEŠĆE – Sv. Leopold Bogdan Mandić
adresa: Briješće brdo 100, BIH – 71000 SARAJEVO
facebook: prijatelji svetog leopolda
telefon/fax: 033 672-095
e-mail: miro.brijesce@gmail.com
DOBRINJA – Sv. Franjo Asiški
adresa: Trg Djece Dobrinje 1, BIH – 71000 SARAJEVO
adresa: Aleja Bosne Srebrene 111 (stan), BIH – 71000 SARAJEVO
telefon: 033 453-266
e-mail: pero.karajica@gmai.com
GRBAVICA – Sv. Ignacije
adresa: Hercegovačka 1b, BIH – 71000 SARAJEVO
telefon: 033 722-371
fax: 033 722-372
MARIJIN DVOR – Sv. Josip
adresa: Herceg Stjepana 6, BIH – 71000 SARAJEVO
telefon/fax: 033 217-051
e-mail: sv_josip@bih.net.ba
NOVI GRAD – Sv. Luka evanđelist
adresa: Bosanska bb, BIH – 71000 SARAJEVO
telefon: 033 464-034
fax: 033 471-392
KATEDRALA – Presv. Srce Isusovo
adresa: Josipa Stadlera 2, BIH – 71000 SARAJEVO
telefon: 033 215-635
telefon/sakristija: 033 210-281
e-mail: katedrala.sa@hotmail.com
NOVO SARAJEVO – Presv. Trojstvo
adresa: Zmaja od Bosne 86, BIH – 71000 SARAJEVO
telefon/fax: 033 651-670
e-mail: zupaprestroj@gmail.com
STUP – Uznesenje BDM
adresa: Nikole Šopa 50, BIH – 71210 ILIDŽA
telefon/fax: 033 542-556