Poslijeratno razdoblje u radu Društva

Poslijeratno razdoblje je bilo veoma teško za rad Društva.

4. veljače 1997. g. Udruženje Hrvatsko pogrebno društvo ,,Sv Anto'" Sarajevo je registrirano pod nazivom koji je i sada važeći.

26. studenog 1998.g. Vijeće Društva je donijelo odluku zbog koje će Društvu u narednom razdoblju imati velike probleme i dovesti ga skoro do gašenja. Odluka se odnosila na osnivanje privrednog subjekta DJL „PALMA“ u okviru Društva. Ta poslovna avantura i pored dobrih namjera vijećnika, završila je intervencijom financijske policije i kaznenim prijavama protiv odgovornog lica. Stečajem „PALMA“d.o.o. 2006.g. završena je ova neslavna epizoda Društva

Na 78. sjednici Skupštine koja je održana 24.04.2004. prvi put je usvojen i skraćeni naziv Društva: UHPD „Sv. Anto“ Sarajevo ( Udruženje Hrvatsko pogrebno društvo ,,Sv Anto'" Sarajevo ). Produžen je mandat predsjedniku Upravnog odbora : Silvesteru Lasiću. Društvo je završilo poslovnu godinu sa viškom prihoda od 24.224,00 KM. Upravni odbor je bio angažiran oko vođenja likvidacionog postupka „PALMA“ d.o.o. a trend smanjivanja broja članova i dalje je nastavljen. Krajem 2003.g. Kanton Sarajevo je donirao 15.000,00 KM za poboljšanje rada udruženja a taj iznos je omogućio da Društvo ima, gore navedeni višak prihoda.

79. skupština održana je 28.05.2005.g. Predsjednica Upravnog odbora je gđa Branka Kinčić koja je nakon godinu dana na 80. sjednici od 14.06.2006.g. dala ostavku a nova izabrana predsjednica je gđa Vera Ljolje. Društvo je završilo poslovnu 2004.g. sa gubitkom uz obrazloženje da je to rezultat otpisanih potraživanja od „PALMA“ d.o.o. Od naslijeđenih problema je stečajni postupak „PALMA“ d.o.o.  koji još uvijek nije okončan. U prošloj godini održana su dva ročišta. Obavljen je razgovor sa čelništvom JP Pokop usvezi sklapanja redovitog godišnjeg ugovora o uplati avansa, te o eventualnim posljedicama uvođenja PDV-a. Podnesene su aplikacije svim općinama u gradu za donaciju, Ministarstvu za rad i socijalnu skrb Kantona Sarajevo, kao i Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša. Do sada smo dobili 3.000 KM od Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša, 1.000 KM od Ministarstva socijalne skrbi Kantona Sarajevo i 1.000 KM od službe za Kulturu i sport Općine Centar. Usvojen je završni račun za 2005. god. sa viškom rashoda od 76.461,15 KM i prijedlog financijskog plana za 2006. godinu. Kao i prethodnih godina smanjuje se broj članova. Na početku mandata ovog UO broj aktivnih članova je iznosio 2.162, sa 06.06. 2006. iznosi 2.132 člana. Samim tim smanjuje se i stalni dohodak društva i sukladno tome potrebno je smanjivati rashode.

Po nalogu Upravnog odbora iz 2001, godine, Financijskoj policiji Sarajevo podnjet je zahtjev za kontrolu poslovanja "PALME" doo. Na mnoge intervencije Upravnog odbora od 2001. Financijska policija dolazi u Udruženje HPD "Sv.Anto" Sarajevo, dana 24.01.2006,g. i radi na detaljnoj analizi "PALMA" d.o.o i svih financijskih transakcija koje se odnose na HPD "Sv.Anto" zaključno s 2003.g. Izvješće Financijske policije uz vještačenja sudskog vještaka predato je Kantonalnom tužiteljstvu, a ono donosi odluku o istražnom postupku protiv odgovornog lica koji se smatra jedinim odgovornim za sve nepravilnosti u financijskom poslovanju.

81. sjednica Skupštine održana je 12.05.2007.g. Za razliku od iskazanog gubitka u 2005.g. zbog problema sa „PALMA“ d.o.o., 2006.g. je završena sa pozitivnim stanjem zahvaljujući radu zaposlenica stručne službe i tijela Društva. Okončan je stečajni postupak sa „PALMA“ d.o.o. Završen je rad na uvođenju računarske obrade podataka kao i internet konekcija što predstavlja važnu stvar u poslovanju Društva.

82. sjednica Skupštine održana je 23.02.2008.g. Broj članova je 2.857 a uvjeti poslovanja sa JKP POKOP Sarajevo su isti kao i prošle godine što je bitno za rad Društva.

83. sjednica održana 16.05.2009.g. bez posebno interesantnih događanja uz stalno prisutnu činjenicu – pad broja članova

Dana 20.03.2010.g. održana je 84. sjednica Skupštine. U 2009.g. ostvaren je minimalni višak prihoda što ilustrira sve teže uvjete za rad Društva, smrtnih slučajeva je bilo 119 što je za 38 više u odnosu na 2008.g.

85. sjednica Skupštine održana je je 26.03.2011. i obilježena je pozdravnim govorom fra Perice Vidića-prijatelja Društva. Konstantan pad članstva nastavljen je i u ovom razdoblju tako da Društvo broji 2.364 člana.

Slijedi razdoblje u kojem je Društvo imalo kadrovskih problema u upravljačkim tijelima. Borba za egzistenciju, depresivno stanje političkog i društvenog okruženja, zamor u entuzijazmu doveli su do više ostavki na funkcije u Društvu. Kao i uvijek do sada, savladane su sve poteškoće i formiran je tim koji je stvorio pozitivnu atmosferu čiji je rezultat usaglašeni stavovi i konkretni rezultati.

15.03.2014. g. održana je 88. Sjednica Skupštine Društva koja je obilježena potpunom kadrovskom smjenom u Upravnom i Nadzornom odboru sa kadrovima koji su dugogodišnji članovi Društva a koji do sada nisu bili birani na neke od funkcija.

Dana 09.04.2015, godine u prostorijama Udruženja održana je 89. godišnja sjednica Skupštine. Sam početak rada Upravnog odbora obilježen je provalnom krađom u prostorije društva u noći 25/26.03.2014. čije posljedice su se morale odmah odkloniti da bi Društvo moglo nesmetano nastaviti sa radom. Uz zalaganje djelatnica Društva, obavljeni su svi potrebni radovi a na temelju ugovora sa osiguravajućom tvrtkom EUROHERC Sarajevo Društvu je nadoknađena sva šteta osim otuđenog iznosa novčanog pologa koji je bio kasi Društva. Upravni odbor se uključio u dugogodišnju aktivnost i upoznao se sa  statusom tužbe u svezi povrata nacionaliziranih stanova koji su u vlasništvu Društva. Odluka ranijih upravnih odbora je bila da se pokrenu tužbe protiv Općine Centar, bez obzira što nije donešen Zakon o restituciji i da se sudskim putem izvrši povrat imovine. Organiziran je sastanak sa odvjetnicima koji zastupaju Društvo u tom sporu i od njih je primljena informacija o postupcima koji slijede u cilju ostvarivanja prava  Društva. Sa njima je obnovljen ugovor o zastupanju koji vrijedi do 01.06.2015. a nakon toga će Upravni odbor regulirati buduću suradnju sa odvjetnicima koji su angažirani od strane društva. Odvjetnici su na zahtjev Upravnog odbora dostavili i pisanu informaciju o statusu tužbe. Društvo egzistira u veoma teškim gospodarskim,  društvenim i političkim okolnostima. Rezultat je konstantan pad članstva a o razlozima, koji su svima dobro poznati suvišno je govoriti:

 • ukupan broj aktivnih članova 31.12.2013. - 2.137
 • broj umrlih članova u 2014. - 97
 • broj brisanih članova u 2014. - 35
 • broj primljenih članova u 2014. - 26
 • ukupan broj aktivnih članova 31.12.2014. - 2.031
 • MANJE 2013. / 2014. - 106

Zadatak Upravnog odbora je da očuva kontinuitet rada Društva i da pokuša održi ovu razinu djelovanja. Društvo mora pratiti suvremene trendove tako da je pri kraju obiman posao izrade WEB sajta Društva koji će posjeteteljima stranice pružiti cijeli niz informacija o bogatoj povijesti kao i aktualne činjenice koje su vezane za interes članova. Članstvo u organima upravljanja se stabiliziralo , nije zabilježen ni jedan slučaj neopravdanog izostanka sa sastanaka, sve odluke su donesene jednoglasno uz uvažavanje prijedloga i sugestija a to sve na, isključivo volonterskoj osnovi uz prisutnu želju da se stogodišnja tradicija Društva ne ugasi.

04.06.2016. u prostorijama Udruženja održana je 90. godišnja sjednica Skupštine. Upravni odbor je radio u slijedećem sastavu : Andre Vidović - presjednik U.O., Viktor Masle – dopredsjednik, prof.dr Mario Bernardić – član,  Davorin Pocak – član, gđa Elizabeta Golemac – imenovana tajnica udruženja  nije mogla zbog objektivnih razloga obnašati dužnost. U razdoblju između dvije skupštine Upravni odbor je izradio normativne akate Društva koja su obvezna na temelju zakonskih propisa. To su:

 • PRAVILNIK o radu UHPD Sv Anto
 • PRAVILNIK o osnovama organizacije i sistematizacije poslova UHPD Sv Anto
 • PRAVILNIK o računovodstvu UHPD Sv. Anto
 • PRAVILNIK o financijskom poslovanju UHPD Sv ANTO
 • PRAVILNIK o plaćama , dodacima i naknadama na plaće UHPD Sv Anto
 • PRAVILNIK o blagajničkom poslovanju UHPD Sv Anto
 • POSLOVNIK o radu Upravnog odbora UHPD Sv Anto
 • POSLOVNIK o radu Nadzornog odbora UHPD Sv Anto
 • PRAVILNIK o arhiviranju dokumentacije UHPD Sv Anto
 • PRAVILNIK o uredskom poslovanju i pravilima poslovnog ponašanja UHPD Sv Anto
 • PRAVILNIK o zaštiti od požara UHPD Sv Anto

Upravni odbor je bio posebno angažiran pred kraj 2015. godine i početkom 2016. kada je stručna služba, zbog odlaska u mirovinu i bolesti zaposlenice Marije Lovrić imala problem izrade završnog računa. Zahvaljujući dodatnom angažmanu i ta obveza prema državi je uspješno okončana.

Brojno stanje članstva

 • 31.12.2013. 2.137
 • 31.12.2014. 2.031 - 106
 • 31.12.2015. 1.930 - 101
 • 31.05.2016. 1.911 - 19

Izvršene su izmjene u Statutu Društva koje su rezultat objektivnih okolnosti u kojima Društvo djeluje:

U Statutu UHPD Sv. Anto dodaje se članak br.62. koji glasi : „Ako član Udruženja mijenja mjesto boravka i nastavlja živjeti van područja sarajevske županije, može svoja stečena prava u Udruženju prenijeti na drugu osobu koja do tada nije bila član pod uvjetom da je starost bivšeg i novog člana približna ( 1 – 3 godine ). Član na koga su prenesena prava nastavlja sa plaćanjem članarine na svoje ime.“

U članku 10. Statuta UHPD Sv. Anto , iza alineje br.1. dodaje se alineja br.2. koja glasi:

„Mandat predsjednika i dopredsjednika Skupštine, Upravnog odbora i Nadzornog odbora može biti ponovljen još u jednom navratu uzastupno nakon prvog izbora i još jednom nakon protoka mandata predsjednika i dopredsjednika Skupštine koji su obnašali dužnost nakon dva uzastopna mandata istih osoba-članova UHPD Sv. Anto„

Financijsko stanje članstva

 • PRIHODI DRUŠTVA u 2015.g. - 146.589,00 KM
 • RASHODI DRUŠTVA u 2015.g. - 171.160,00 KM
 • RAZLIKA - 24.571,00 KM

Izbori i imenovanja

 • predsjednica Skupštine UHPD Sv. Anto : Vesna Vidović
 • dopredsjednica Skupštine UHPD Sv. Anto : Anđela Vrgoč
 • tajnica UHPD Sv. Anto : Ljiljana Radovanović
 • UPRAVNI ODBOR : Andre Vidović – predsjednik Viktor Masle – dopredsjednik Mario Bernardić – član Davor Pocak – član
 • NADZORNI ODBOR Manda Logara – predsjednik Dragica Vuković – član Drago Hrkač – član

Dugogodišnja djelatnica ( od 01.08.1995.g. ) Stručne službe UHPD Sv. Anto Sarajevo, MARIJA LOVRIĆ preminula 23.svibnja 2016.u 66 godini.