ŠTA ODMAH URADITI U SLUČAJU SMRTI?

 • Poziva se Služba hitne pomoći Sarajevo:
  adresa: Kolodvorska 11, Sarajevo 71000
  telefon: 033 611-111
  telefon-centrala: 033 722-330
  fax: 033 655-939
  e-mail: hitnabih@yahoo.com
 • Ljekar izdaje Potvrdu o smrti
 • Smrtni slučaj prijavljuje se KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo:
  033 664-686 - mrtvačnica / prosektura (groblje Bare); radno vrijeme: 00:00-24:00
  033 551-370 - prodavnica pogrebne opreme (Petrakijina 1.); radno vrijeme : 07:00-18:30 – svaki dan
 • Prenos posmrtnih ostataka KJKP "Pokop" je dužan izvršiti u roku od tri sata od prijave, odnosno sata obavijesti o utvrđivanju smrti. Nakon toga se odmah preuzima tijelo i zbrinjava u prostorije mrtvačnice.
 • Prije odlaska u KJKP „POKOP“ član UHPD Sv. Anto, dolazi u Društvo (Hamza Hume 4.), sa orginalnim primjerkom potvrde o smrti, preuzima NALOG i odlazi u Petrakijina 1.
 • Obitelj treba da pripremi u rukopisu tekst osmrtnice, fotografiju umrlog i odjeću umrlog u kojoj će se sahraniti. Sve to treba odnijeti u u ulici Petrakijina 1 (preko puta Muzičke škole) gdje će se dogovariti detalji oko sahrane (osim vjerskog obreda): mjesto, datum, vrijeme sahrane, detalje potrebnih usluga pri sahrani (ispraćaj, kopanje, uslovi sahranjivanja) i odabrati pogrebna oprema (sanduk, jastuk, dušek, pokrov, dekoraciju, nadgrobno obilježje, znak za sanduk). Srodnici koji žele obavijest o smrti u štampi, omogućeno je besplatno oglašavanje u dva dnevna lista (Avaz i Oslobođenje) i na web portalu http://www.osmrtnica.ba.
 • U slučaju da obitelj žele pri sahrani umrlog lica vjerski obred, moraju osobno otići u župni ured (ili instituciju druge vjerske zajednice) i dogovoriti ispraćaj pokojnika.
 • U roku od 30 dana od dana smrti srodnici dužni su, sa potvrdom o smrti, u matičnom uredu općine gdje je smrt nastupila, izvršiti upis u matičnu knjigu umrlih.

Detaljnije o proceduri u slučaju smrti možete saznati u PROCEDURI OKO UKOPA KJKP POKOP http://www.pokop.ba/