PROCEDURA NAKON SMRTI OSOBE

Građani koji imaju smrtni slučaj obavezni su postupiti u skladu sa članom 23. Odluke o uređenju i održavanju gradskih grobalja. Službene novine grada Sarajeva - broj 27 od 05.11.1984. godine.

Član 23. Odluke se interpretira: Svaki smrtni slučaj prijavljuje se KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo koji određuje dan i vrijeme sahrane u dogovoru sa srodnicima umrlog. KJKP "Pokop" d.o.o Sarajevo, radi člana 23. navedene Odluke, obavezan je postupiti u skladu sa članom 25. Odluke

Član 25. Odluke se interpretira: Prenos posmrtnih ostataka do odgovarajuće prostorije KJKP "Pokop" je dužan izvršiti u roku od tri sata od prijave, odnosno časa obavijesti o utvrđivanju smrti.

Svaki građanin koji ima smrtni slučaj dovoljno je da na telefon 033/664-686 pozove našu mrtvačnicu / prosekturu, koja se nalazi na groblju Bare, gdje je radno vrjeme od 00:00 - 24:00 sata ili od 07:00-18:30 sati pozove prodavnicu pogrebne opreme ul. Petrakijina br.1 na telefon 033/551-370 i KJKP "Pokop" d.o.o. Sarajevo istog momenta preuzima umrlo lice.

Vezano za dogovor oko prevoza umrlih lica, obezbjeđenja pogrebe opreme i za organizovanje i vršenje sahrane, građani treba da se obrate u prodavnicu pogrebne opreme koja se nalazi u ul. Petrakijina br.1 (preko puta Muzičke akademije) na kontakt telefon 033/551-370.

Radno vrijeme zaposlenih u prodavnici pogrebne opreme, gdje se dogovara sve potrebno za sahrane / dženaze i gdje se mogu dobiti informacije o sahranjenim licima i rezervisanim grobnim mjestima na grobljima kojim KJKP "POKOP" upravlja i gazduje, je svakim danom od 07:00-18:30 sati što znači i subotom i nedjeljom, dok je radno vrijeme u mrtvačnici / prosekturi svih 24 sata, tako da građani, bez razlike u koje doba dana i noći, mogu koristiti usluge preuzimanja, zbrinjavanja i opremanja umrlih lica.

Procedure oko ukopa

U slučaju smrti u kući (stanu), hitnoj pomoći i domu zdravlja, nakon izdavanja, od strane ljekara mrtvozornika, dozvole za sahranu ili potvrde o smrti, srodnici (zainteresovana lica) trebaju:

 • Pozvati prosekturu / mrtvačnicu KJKP "POKOP" d.o.o Sarajevo na telefon 033 / 664 686, koja radi svih 24 sata. Nakon toga se odmah preuzima tijelo i zbrinjava u prostorije mrtvačnice.
 • Srodnici (zainteresovana lica) treba da pripreme u rukopisu tekst smrtovnice / čitulje (ako će se raditi), fotografiju umrlog i odjeću umrlog u kojoj će se sahraniti. Sve to treba odnijeti u naše prostorije u ulici Petrakijina br. 1 , telefon 033 / 551 370, (radno vrijeme: svakim danom od 07:00-18:30 sati), gdje će se dogovariti detalji oko sahrane (osim vjerskog obreda): mjesto, datum, vrijeme sahrane, detalje potrebnih usluga pri sahrani (ispraćaj, kopanje, uslovi sahranjivanja) i odabrati pogrebna oprema (sanduk, jastuk, dušek, pokrov, dekoraciju, nadgrobno obilježje , znak za sanduk).Svim srodnicima koji žele obavijest o smrti u štampi, omogućeno je besplatno oglašavanje u dva dnevna lista (Avaz i Oslobođenje) i na web portalu osmrtnica.ba.
 • Ispraćaj pokojnika pri sahrani može se obaviti iz objekta Komemorativnog centra Sarajevo, koji se nalazi na pristupnom trgu gradskog groblja Bare. Ovaj objekat je jedinstven na području cijele bivše Jugoslavije jer je opremljen najsavremenijom audio-video tehnologijom, snimanje na DVD i arhiviranje komemoracija. Pored ispraćaja iz Komemorativnog centra ispraćaj se obavlja i na grobljima iz pripadajuće kapele (ateistička, rimokatolička, muslimanska, pravoslavna i jevrejska). Nakon iznošenja iz Komemorativnog centra ili kapele prevoz do grobnog mjesta vrši se EKO specijalnim pogrebnim vozilom koje je projektovano za tu namjenu i koje svojim izgledom i načinom kretanja u potpunosti odgovara potrebama.
 • Ako srodnici (zainteresovana lica) umrlog žele organizovati sahranu na nekom od grobalja kojima ne upravlja i ne gazduje KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo, nakon opremanja umrlog prevoz do groblja se vrši specijalnim pogrebnim vozilom koje zadovoljava sve standarde Evropske unije.
 • U slučaju da srodnici (zainteresovana lica) žele pri sahrani umrlog lica vjerski obred, moraju lično otići u institucije vjerskih zajednica ili crkve i dogovoriti ispraćaj pokojnika.
 • U roku od 30 dana od dana smrti srodnici (zainteresovana lica) dužni su, sa potvrdom o smrti, u matičnom uredu općine gdje je smrt nastupila izvršiti upis u matičnu knjigu umrlih.

U slučaju da smrt nastupi u nekoj od bolnica Kantona Sarajevo srodnici (zainteresovana lica) trebaju otići u bolnicu i preuzeti potvde o smrti nakon čega postupaju kao u slučaju smrti u kući (stanu).

Kako Pokop organizuje preuzimanje, zbrinjavanje, opremanje, ispraćaj i sahranjivanje u Sarajevu, tako isto je spreman obaviti prevoz umrlog u drugo mjesto ili drugu državu, kao i iz drugog mjesta ili druge države.

Pošto u Sarajevu nema krematorija, KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo ima izuzetno dobru saradnju sa ustanovama koje upravljaju krematorijima u Zagrebu, Novom Sadu i Beogradu, tako da se ta usluga može obaviti preko KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo. Za sve potrebne informacije obratite se u prodavnicu pogrebne opreme, adresa Petrakijina br. 1 ili putem telefona 033/551-370.

Potrebna dokumentacija:

 • Potvrda o smrti
 • Izvod iz matične knjige umrlih (u slučaju prevoza van granica BiH potreban je internacionalni izvod iz matične knjige umrlih)
 • Punomoć na KJKP "POKOP" doo Sarajevo ovjerena u općini
 • Kopija L.K. ili pasoša

Ako porodica želi posmrtne ostatke umrlog ukopanog na nekom od grobalja kojim gazduje KJKP "POKOP" doo Sarajevo ekshumirati i prenijeti u neko od grobalja u BiH ili van BiH i želi taj posao obaviti KJKP "POKOP" doo Sarajevo potrebno je da se obrati u prodavnicu pogrebne opreme, adresa Petrakijina br. 1 ili potraži informacije putem telefona 033/551 370.

Potrebna dokumentacija:

 • Izvod iz matične knjige umrlih
 • Potvrda o smrti ili izjava o uzroku smrti ovjerena u općini
 • Potvrda da umrli ima obezbjeđeno grobno mjesto (na groblju gdje će se vršiti ukop)
 • Punomoć na KJKP "POKOP" doo Sarajevo ovjerena u općini

U slučaju da je potreban prevoz umrlog na teritoriji BiH ili u inozemstvu KJKP "POKOP" d.o.o Sarajevo vrši transport umrlog specijalnim pogrebnim vozilom koje zadovoljava sve standarde Evropske unije. Za sve potrebne informacije obratite se u prodavnicu pogrebne opreme, adresa Petrakijina br. 1 ili putem telefona 033/551 370.

Potrebna dokumentacija:

 • Potvrda o smrti
 • Izvod iz matične knjige umrlih (u slučaju prevoza van granica BiH potreban je internacionalni izvod iz matične knjige umrlih)
 • Potvrda da umrli ima obezbjeđeno grobno mjesto (na groblju gdje će se vršiti ukop)
 • Punomoć na KJKP "POKOP" doo Sarajevo ovjerena u općini
 • Kopija L.K. ili pasoša

Za izradu novog spomenika/nišana na grobljima kojima upravlja KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo potrebno je da naknada za održavanje grobnog mjesta bude izmirena sa tekućom godinom. Dio radova koje obavlja isključivo KJKP "POKOP" d.o.o. Sarajevo:

 • Otkop zemlje za podzemne grede pri postavljanju nišana (uplata se može izvršiti u prodavnici pogrebne opreme, adresa Petrakijina br. 1 ili u prostorijama zajedničkih službi adresa Mula Mustafe Bašeskije br. 38)
 • Izrada armirano-betonskih temelja (uplata u prostorijama zajedničkih službi adresa Mula Mustafe Bašeskije br. 38)
 • Izrada armirano-betonskih temelja sa popločavanjem staze (uplata u prostorijama zajedničkih službi adresa Mula Mustafe Bašeskije br. 38)

Rezervacije grobnih mjesta

KJKP „Pokop“ d.o.o. Sarajevo posebno napominje da je na groblju Vlakovo grobno mjesto za sahrane – dženaze BESPLATNO.

Svi građani koji za života žele izvršiti rezervaciju grobnog mjesta mogu se obratiti zahtjevom u bilo kojem grobnom uredu. Po razmatranju i odobrenju preuzimanje premuzimanje rješenja i uplatu mogu izvršiti u prostorijama zajedničkih službi ul. Mula Mustafe Bašeskije br. 38.

Radi održavanja i uređenja groblja pozivamo građane, koji imaju sahranjene srodnike i rezervisana grobna mjesta na aktivnim komunalnim grobljima Bare, Lav, Stadion, Sv.Josip, Sv.Marko, Sv.Arhanđeli Georgije i Gavrilo, Sv.Mihovil, Obad i Vlakovo da izvrše minimalne obaveze plaćanja godišnje nadoknade za održavanje groblja, koja iznosi 7,26 KM za jedno grobno mjesto, za jednu godinu bez PDV-a.

Plaćanje se može izvršiti u svim našim grobnim uredima bez razlike za koje groblje.

Naši grobni uredi se nalaze:

 • U ulici Petrakijina br.1 (preko puta Muzičke akademije)
  Rad sa strankama od 7:00 – 18:30 sati svakim danom (i subotom i nedjeljom)
  Kontakt telefon: 033/551-370
 • Na groblju Bare
  Rad sa strankama od 7:00 – 15:00 sati radnim danom i subotom
  Kontakt telefon: 033/209-622
 • Na groblju Vlakovo
  Rad sa strankama od 7:00 – 15:00 sati radnim danom i subotom
  Kontakt telefon: 033/761-955; 033/692-292
 • U prostorijama zajedničkih službi, ulica Mula Mustafe Bašeskije br.38
  Rad sa strankama od 7:00 – 15:00 sati radnim danom
  Kontakt telefon: 033/572-401
 • Na groblju Stadion
  Rad sa strankama od 7:00-15:00 radnim danom
  Kontakt telefon: 033/258-306

Ustupanje grobnog mjesta

U slučaju kada lica imaju rezervisano grobno mjesto, na nekom od grobalja kojim upravlja i gazduje KJKP “POKOP” d.o.o. Sarajevo, žele isto ustupiti nekom drugom licu, dužni su uz zahtjev dostaviti original Rješenje o pravu korištenja grobnog mjesta i ovjerenu izjavu u kojoj se navodi da se ustupa pravo korištenja grobnog mjesta i kome se to isto pravo ustupa.

Osoba kojoj se ustupa pravo korištenja grobnog mjesta treba da dostavi ovjerenu izjavu da predmetno grobno mjesto prihvata, od koga prihvata i da prihvata sve obaveze koje proizilaze iz prava korištenja grobnog mjesta.

Iz prethodno navedenog se vidi da lica koja su ostvarila pravo korištenja grobnog mjesta nemaju pravo prodavati grobno mjesto jer nisu vlasnici navedenog.

PREUZETO: http://www.pokop.ba/